St. Michael's High School

ICSE RESULTS 2018: 100% Distinction. Toppers - Prajwal S – 96.17%, Prashanth G N – 94.67%, Dhanush V S – 93%.

Contact Us

Contact Details

St. Michael's High School
Geddalahalli,
Kothanur, P.O.
Bangalore - 560 077.